Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο

Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου περιλαμβάνονται:

  • Η ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση του ακαδημαϊκού δικτύου όλων των Πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
  • Ο συντονισμός της διάδοσης, προώθησης και ανάπτυξης προηγμένων υπηρεσιών και εφαρμογών δικτύου στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας.
  • Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ηλεκτρονικής μάθησης στα μέλη της και σε οποιοδήποτε τρίτο (ινστιτούτα, ιδρύματα, βιομηχανία).
  • Η συμμετοχή σε έργα Ε & Α στους τομείς των δικτύων και των τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης, των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών με στόχο τη διατήρηση του Ελληνικού ακαδημαϊκού δικτύου στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
  • Η συνεργασία με αντίστοιχα ακαδημαϊκά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα άλλων χωρών.

Από το 2012, το GUnet συντονίζει την ανάπτυξη του OpenCourseWare και των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων των μελών του σε εθνικό επίπεδο.
Το GUnet ήταν ο νικητής του Βραβείου Δημιουργικής Καινοτομίας 2016 που δόθηκε από την Κοινοπραξία Opencourseware (ocwconsortium.org) προς αναγνώριση των  εξαιρετικών καινοτομιών που φέρνουν μια νέα προσέγγιση στην Ανοιχτή Εκπαίδευση.