5. sastanak partnera

Ime/vrsta događaja:  5. sastanak partnera  

Ciljevi/ Dnevni red: Usvajanje pred-finalnog ishoda projekta, zajednički rad.

Partneri na projektu FENICE sastali su se 28. aprila kako bi potvrdili da su nastavni planovi „Menadžment i preduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama“ za studente i diplomirane studente poslovnih, umetničkih i humanističkih nauka završeni.

Istraživački tim nastavlja sa prevođenjem nastavnih programa i proaktivnim razvojem nastavnih programa za učenje odraslih.


Nastavni planovi za predmet FENICE su spremni