Nacionalni univerzitet umetnosti u Bukureštu

Kao jedinstvena visokoškolska institucija u oblasti vizuelnih umetnosti u Bukureštu, Nacionalni univerzitet umetnosti obrazuje buduće vizuelne umetnike, dizajnere i teoretičare istorije umetnosti. Da bi postigao svoje ciljeve, univerzitet je oformio elitni nastavnički kadar, dobro povezan, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom planu, sa trenutnim kulturnim životom, kao i tehnološkim dobrima.

Veliki broj izložbi, od kojih su neke međunarodne, održavaju se u okviru izložbenog prostora univerziteta koji se nalazi u neposrednoj blizini. Događaji koji se organizuju u okviru UNAGALERIA-e posebno podržavaju projekte koji su inovativni imajući u vidu nastavni plan i program ili vannastavne aktivnosti koje izvode studenti i članovi nastavnog osoblja, doprinoseći tako promociji imidža univerziteta.

Istraživački centar, koji koordinira fundamentalnim i primenjenim istraživanjima unutar univerziteta, deluje u okviru institucije, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima, dajući prednost interdisciplinarnosti. Potpodručja istraživanja su proučavanje tradicije u umetničkom stvaralaštvu, proučavanje tradicionalnih i savremenih tehnologija i primenjena istraživanja u vizuelnim umetnostima.

Nacionalni univerzitet umetnosti omogućava studentima dostizanje određenog profesionalnog nivoa neophodnog za buduću karijeru u većini kreativnih industrija.