Единадесета партньорска среща

Име/вид на събитието:  11та партньорска среща 

Цели/Програма: Преглед на състоянието на проекта във всички аспекти. Финализиране на материалите за обучение и платформата, както и брейнсторминг на модела на партньорство между ВУЗ-овете

След месеци на ползотворно сътрудничество и съвместна работа представителите на партньорите на FENICE се срещнаха лично за първи път. Тази първа среща с транснационална мобилност се проведе в Порто, Португалия, на 29 юни.

Всички 9 експерти участваха активно в проведените презентации и дискусии, разглеждащи изпълнението на проекта във всички аспекти – разработване на продукти, финансово изпълнение, оценка и разпространение. Накрая те обединиха своите разнообразни знания, за да обсъдят структурата на модел за партньорство между ВУЗ-овете и бизнеса в подкрепа на предприемачеството в КТИ.


Точно 20 месеца след началото на проекта се срещнахме за първи път по време на 11-ата ни партньорска среща, която този път се състоя на живо в прекрасния Порто.