Ενδέκατη συνάντηση εταίρων

Όνομα/τύπος της εκδήλωσης: Συνάντηση των εταίρων

Στόχοι/ημερήσια διάταξη: Ανασκόπηση της κατάστασης του έργου σε όλες τις πτυχές. Οριστικοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και της πλατφόρμας και καταιγισμός ιδεών σχετικά με το μοντέλο ΑΕΙ – εταιρικής σχέσης

Μετά από μήνες γόνιμης συνεργασίας και κοινής εργασίας, οι εκπρόσωποι των εταίρων της FENICE συναντήθηκαν για πρώτη φορά προσωπικά. Αυτή η πρώτη συνάντηση με διακρατική κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο της Πορτογαλίας στις 29 Ιουνίου.

Και οι 9 εμπειρογνώμονες συμμετείχαν ενεργά στις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, εξετάζοντας την υλοποίηση του έργου σε όλες τις πτυχές – ανάπτυξη των αποτελεσμάτων, οικονομική υλοποίηση, αξιολόγηση και διάδοση. Τέλος, ένωσαν τις διαφορετικές γνώσεις τους για να αναπτύξουν ιδέες σχετικά με τη δομή ενός μοντέλου για τη σύμπραξη ΑΕΙ-επιχειρήσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στις ΚΠΕ.


Ακριβώς 20 μήνες μετά την έναρξη του έργου συναντηθήκαμε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της 11ης συνάντησης των εταίρων μας, που αυτή τη φορά πραγματοποιήθηκε αυτοπροσώπως στο υπέροχο Πόρτο.