Национален университет за изкуства в Букурещ

Като уникално висше учебно заведение в областта на визуалните изкуства в Букурещ, Националният университет по изкуствата осигурява подходящо обучение за бъдещи дигитални художници, дизайнери и теоретици по история на изкуството. Като основа за постигане на своите целите, университетът разполага с елитен преподавателски състав, който е добре свързан, както на национално, така и на международно ниво, с настоящия културен живот, както и с технологичните тенденции.

Значителен брой изложби, някои с международно участие, се провеждат в рамките на изложбената площ на университета, която се намира в непосредствена близост до него. Събитията, организирани в рамките на UNAGALERIA, подкрепят най-вече проекти, които са иновативни за учебната програма или извънкласните дейности, извършвани от студенти и членове на преподавателския състав, като по този начин допринасят за популяризирането на имиджа на университета.

В рамките на институцията функционира изследователски център, който координира фундаментални и приложни изследвания в рамките на университета, в съответствие с националните и международните стандарти, с акцент върху интердисциплинарността. Обект на изследване са изучаването на традицията в художественото творчество, изучаването на традиционни и съвременни технологии и приложните изследвания във визуалните изкуства.

Националният университет по изкуствата осигурява достигане на професионално ниво, подходящо за бъдеща кариера в повечето творчески индустрии.