Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνών Βουκουρεστίου

Ως ένα μοναδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των εικαστικών τεχνών στο Βουκουρέστι, το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνών εξασφαλίζει την κατάλληλη εκπαίδευση για μελλοντικούς καλλιτέχνες, σχεδιαστές και θεωρητικούς της ιστορίας της τέχνης. Για να επιτύχει τους στόχους του, το πανεπιστήμιο διαθέτει ένα εκλεκτό εκπαιδευτικό σώμα, καλά συνδεδεμένο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με την παρούσα πολιτιστική ζωή, καθώς και με τα τεχνολογικά επιτεύγματα.

Ένας μεγάλος αριθμός εκθέσεων, μερικές με διεθνή συμμετοχή, πραγματοποιούνται στον εκθεσιακό χώρο του πανεπιστημίου, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στο πανεπιστήμιο. Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της UNAGALERIA υποστηρίζουν ιδιαίτερα τα έργα, τα οποία είναι καινοτόμα για την ατζέντα του προγράμματος σπουδών ή για τις δραστηριότητες εκτός προγράμματος σπουδών που πραγματοποιούνται από φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού, συμβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη της εικόνας του πανεπιστημίου.

Ένα ερευνητικό κέντρο, το οποίο συντονίζει τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο πανεπιστήμιο, λειτουργεί εντός του ιδρύματος, σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, με έμφαση στη διεπιστημονικό κομμάτι. Τα θεματικά πεδία της έρευνας είναι η μελέτη της παράδοσης στην καλλιτεχνική δημιουργία, η μελέτη παραδοσιακών και σύγχρονων τεχνολογιών και η έρευνα εφαρμογών στις εικαστικές τέχνες.

Το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνών διασφαλίζει την επίτευξη ενός επαγγελματικού επιπέδου επαρκούς για μια μελλοντική καριέρα στις περισσότερες δημιουργικές βιομηχανίες.