Пета партньорска среща

Име/тип на събитието: 5-та партньорска среща

Цели/програма: Адаптиране на предфиналната разработка, съвместна работа

Партньорите на FENICE се срещнаха на 28 април, за да потвърдят, че учебните програми „Мениджмънт и предприемачество в културните и творчески индустрии“ за студенти и завършили бизнес и изкуства и хуманитарни науки са готови.

Изследователският екип продължава с превода на учебните програми и активното разработване на програмите за възрастни.


Програмите на курс FENICE за обучаеми са готови.